RISE CAPITAL

INTELIGENTNE INWESTOWANIE

KIM JESTEŚMY?

Rise Capital jest Agentem Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego
Q Securities S.A. Spółka działa na podstawie Decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lutego 2017 roku.

OFERTA

Spółka w pełni korzysta z możliwości, jakie daje status Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A. tj. zapewnia dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz produktów strukturyzowanych. Docelowo w oparciu o odrębną licencję Komisji Nadzoru Finansowego spółka zaoferuje fundusze inwestycyjne otwarte z palety 8 – 10 krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

WARUNKI BIZNESOWE

1. Oferujemy najlepsze na rynku stawki wynagrodzeń Doradców, a
także „welcome bonus” w postaci dodatkowego wynagrodzenia dla Doradców, którzy zdecydują się nawiązać współpracę ze Spółką w 2023 roku.
2. Dodatkowo zapewniamy szczególne zapisy w umowie o współpracy gwarantujące ciągłość wypłaty wynagrodzenia Doradcy potwierdzone przez Q Securities S.A.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą,
skontaktuj się z nami:

ADRES

ul. Jasna 19

00-058 Warszawa

E-mail
TELEFON

Rise Capital sp. z o.o.
ul. JASNA 19, 00-058 Warszawa

Rise Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. JASNA 19, 00-058 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000612525, wysokość kapitału zakładowego 52 500,00 zł (opłacony w całości), NIP 5272766753, REGON 36421743000000, e-mail: biuro@risecapital.com.pl